HOTLINE: 024 38224030Văn bản liên quan


Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
18/CT-TTG 09-07-2018 Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới Tải về
64/2008/NĐ-CP 14-05-2008 Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn. Tải về
72/2008/TT-BTC 31-07-2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Tải về
92/2009/NĐ-CP 22-10-2009 Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách. Tải về
93/2009/NĐ-CP 22-10-2009 Nghị định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Tải về
42/2010/NĐ-CP 15-04-2010 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Tải về
45/2010/NĐ-CP 21-04-2010 Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Tải về
43-CT/TW 08-06-2010 Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tải về
03-CT/TW 14-05-2011 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tải về
30/2012/NĐ-CP 12-04-2012 Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Tải về
36/2013/NĐ-CP 22-04-2013 Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Tải về
05/2013/TT-BNV 25-06-2013 Thông tư hướng dẫn thục hiến Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Tải về
02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT 09-07-2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn. Tải về
04/2014/TT-BYT 06-02-2014 Thông tư Quy định điều kiện hoạt động , thủ tục thành lập cơ sở hiến máu chữ thập đỏ. Tải về
07/2014/TT-BGDĐT 14-03-2014 Thông tư Quy định hoạt động chữ thập đỏ trong trường học. Tải về
18/2014/NĐ-CP 14-03-2014 Nghị định Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Tải về
/QĐ-LĐTBXH 01-05-2011 Kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 Tải về
59/2015/QĐ-TTg 19-11-2015 Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020. Tải về
14/2018/TT-BLĐTBXH 26-09-2018 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội. Tải về