HOTLINE: 024 38224030Văn bản


Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
282/QĐ-TTg 08-03-2018 Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về
86/ KL-TƯHCTĐ 20-03-2019 Kết luận Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TƯHCTĐ của Ban Chấp hành Trung Ương Hội (Khóa iX) về: " Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn lực của Hội Chữ th... Tải về