HOTLINE: 024 38224030



Quy chế


Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
348 /QyĐ-TƯHCTĐ 19-12-2013 Quy định bảo vệ trẻ em và thanh niên, thiếu niên trong hoạt động chữ thập đỏ Tải về
QC 13-07-2017 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bếp ăn tình thương trong bệnh viện Tải về
86/QC-TƯHCTĐ 22-03-2013 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Quản lý giảng viên, tập huấn viên, hướng dẫn viên chữ thập đỏ Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng ngừa, ứng phó thảm họa Tải về
QC 01-01-2013 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền thông về An toàn giao thông và sơ cấp cứu chữ thập đỏ Tải về
76/QC-TƯHCTĐ 30-11-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ sở huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ sở hiến máu chữ thập đỏ Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ sở huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu chữ thập đỏ Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đội xe cứu thương chữ thập đỏ Tải về
79/QC-TƯHCTĐ 22-03-2013 Quy chế Tổ chức và hoạt động của đội khám bệnh, chữa bệnh lưu động thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
80/QC-TƯHCTĐ 22-03-2013 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đội ứng phó thảm họa thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
85 /QC-TƯHCTĐ 22-03-2013 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
QC 01-01-2012 Quy chế Tổ chức và hoạt động của thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về