HOTLINE: 024 38224030Nghị quyết


Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
144-NQLT/TƯHCTĐ-TCCT 18-08-2011 Nghị quyết liên tịch Về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2011-2015 Tải về
28/NQ-TƯHCTĐ 27-02-2015 Nghị quyết Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh. Tải về
144-NQLT/TƯHCTĐ-TCCT 18-08-2011 Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2011-2015 Tải về
223 /NQ-TƯHCTĐ 19-08-2013 Nghị quyết Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới Tải về
224 /NQ-TƯHCTĐ 19-08-2013 Nghị quyết nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới Tải về
03/NQ-TƯHCTĐ 06-01-2014 Nghị quyết nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới Tải về
28/NQ-TƯHCTĐ 27-02-2015 Nghị quyết xây dựng Hội cơ sở vững mạnh Tải về
NQ 16-08-2017 Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
19/NQ-TƯHCTĐ 26-01-2018 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội khóa X,lần thứ II Tải về
205/NQ-TƯHCTĐ 24-07-2018 Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa X, kỳ họp lần thứ II Tải về
207/KL-TƯHCTĐ 24-07-2018 Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Về “Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Ch... Tải về
21/NQ-TƯHCTĐ 21-01-2019 NGHỊ QUYẾT: Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tình hình mới Tải về
21/NQ-TƯHCTĐ 21-01-2019 NGHỊ QUYẾT: Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tình hình mới Tải về
21/NQ-TƯHCTĐ 21-01-2019 NGHỊ QUYẾT: Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tình hình mới Tải về
21/NQ-TƯHCTĐ 01-02-2019 NGHỊ QUYẾT: Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tình hình mới Tải về