HOTLINE: 024 38224030Chương trình phối hợp


Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
03-CTPH/ TƯHCTĐ-VAVA 10-12-2010 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Tải về
188-CTPH/HCTĐ-BGDĐT-TWĐTN 22-07-2016 Chương trình phối hợp trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2016 -2021 Tải về
216/CTPH-HCTĐVN-ĐUNN 31-10-2012 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đảng ủy nước ngoài giai đoạn 2012 -2015 Tải về
114 -CTPH/TƯHCTĐ-ĐTNVN 06-04-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
115 -CTPH/TƯHCTĐ-VTC 06-04-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam trong hoạt động nhân đạo giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
112 -CTPH/TƯHCTĐ-UBNNVNVNOVN 06-04-2013 Chương trình giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác nhân đạo giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
117 -CTPH/TƯHCTĐ-LATSATA 06-04-2013 Thảo thuận hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Latsata trong hoạt động nhân đạo giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
111 -CTPH/TƯHCTĐ-BTLBĐBP 06-04-2013 Chương trình phôi hợp trong hoạt động nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, hải đảo Tải về
110 -CTPH/TƯHCTĐ-NHNN 06-04-2013 Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
116 -CTPH/TƯHCTĐ-VIETTEL 06-04-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
113 -CTPH/TƯHCTĐ-THVN 06-04-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
269 -CTPH/TƯHCTĐ-ND 14-10-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Báo Nhân Dân trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
266 CTPH/TƯHCTĐ-BCA 14-10-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Công an trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
267 CTPH/TƯHCTĐ-BLĐTBXH 14-10-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
273-CTPH/TƯHCTĐ-TƯGHPG 14-10-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
275-CTPH/TƯHCTĐ-LMHTX 14-10-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
270-CTPH/TƯHCTĐ-TTXVN 14-10-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
272-CTPH/TƯHCTĐ-UBATGTQG 14-10-2013 Chương trình phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông và sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông tại cộng đồng, giai đoạn 2013-2018 Tải về
268 CTPH/UBDT-TƯHCTĐ 14-10-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
274-CTPH/TƯHCTĐ-LHTCHNVN 14-10-2013 Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
271-CTPH/TƯHCTĐ-BĐTĐCS 14-10-2013 Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018 Tải về
03 /NQLT-BYT-HCTĐ 16-11-2010 Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020 Tải về
144-NQLT/TƯHCTĐ-TCCT 18-08-2011 Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2011-2015 Tải về
Để cương tuyên truyền tháng nhân đạo và Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/2019) 18-03-2019 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN “Tháng Nhân đạo” năm 2019: “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/2019): “Lan tỏa yêu thươn... Tải về