HOTLINE: 024 38224030Báo cáo


Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
127/BC-TƯHCTĐ 24-05-2018 Báo cáo kết quả 10 năm Phong trào Tết Tải về
27 BC/BCĐ-KCBNĐ 02-02-2018 Báo cáo kết quả Chương trình Khám chữa bệnh nhân đạo và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2014-2017 Tải về
120/BC-TƯHCTĐ 07-05-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội tháng 4, trọng tâm công tác tháng 5-2018 Tải về
134/BC-TƯHCTĐ 29-05-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội tháng 5, trọng tâm công tác tháng 6-2018 Tải về
07/BC-TƯHCTĐ 06-01-2017 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 Tải về
34/BC-TƯHCTĐ 07-02-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 Tải về
22/BC-TƯHCTĐ 26-01-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2-2018 Tải về
22/BC-TƯHCTĐ 26-01-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2-2018 Tải về
74/BC-TƯHCTĐ 29-03-2018 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 02, tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4-2018 Tải về
92/BC-TƯHCTĐ 27-04-2016 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 3 và 4-2016 Một số công tác trọng tâm tháng 5-2016 Tải về
92/BC-TƯHCTĐ 27-04-2016 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 3 và 4-2016 Một số công tác trọng tâm tháng 5-2016 Tải về
10/BC-TƯHCTĐ 17-01-2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra năm 2018 Tải về
128/BC-TƯHCTĐ 24-05-2018 Báo cáo kết quả Phong trào Tết năm 2018 Tải về
129/BC-TƯHCTĐ 25-05-2018 Báo cáo tổng kết chương trình cứu trợ bão Damrey của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
10 /BC-TƯHCTĐ 22-01-2016 Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015 Tải về
79/BC-TƯHCTĐ 13-04-2018 Báo cáo tổng kết Cuộc thi ảnh online Xuân nhân ái 2016 Tải về
208/BC-TƯHCTĐ 24-07-2018 Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
206/BC-TƯHCTĐ 24-07-2018 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Về “Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ V... Tải về
290/BC-TƯHCTĐ 18-10-2018 Báo cáo công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2018 Tải về
234/BC-TƯCHTĐ 20-08-2018 Báo cáo kết quả triển khai thí điểm "Tháng Nhân đạo" năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
Số: 47/BC-BCĐQG 03-05-2018 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện, giai đoạn 2008-2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giai đoạn 2018-2022 Tải về
Số: 412 /BC-CTĐ 18-12-2018 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008 – 2018, HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP ĐÀ NẴNG. Tải về
BC Kết quả thực hiện Nghị quyết 03/NQ - TƯHCTĐ 26-03-2019 Ban Chấp hành Trung Ương Hội (Khóa IX) về " Nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển nguồn lực của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong tình hình mới" và một số địn... Tải về
92/ BC-TƯHCTĐ 25-03-2019 Tổng kết phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi - 2019 Tải về