HOTLINE: 024 38224030

Nghị quyết

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
19/NQ-TƯHCTĐ 26/01/2018 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội khóa X,lần thứ II Tải về
NQ 16/08/2017 Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
28/NQ-TƯHCTĐ 27/02/2015 Nghị quyết xây dựng Hội cơ sở vững mạnh Tải về
03/NQ-TƯHCTĐ 06/01/2014 Nghị quyết nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới Tải về
224 /NQ-TƯHCTĐ 19/08/2013 Nghị quyết nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới Tải về
223 /NQ-TƯHCTĐ 19/08/2013 Nghị quyết Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới Tải về
144-NQLT/TƯHCTĐ-TCCT 18/08/2011 Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2011-2015 Tải về