HOTLINE: 024 38224030

Headquarters

Địa chỉ: 82, Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38.224.030 - 024.38.263.703

Fax: 024.39.424.285

Email: vnrchq@netnam.org.vn