HOTLINE: 024 38224030

T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Tổ chức đánh giá năng lực tại Nghệ An

Trong hai ngày 18-19/9, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiến hành đánh giá năng lực tổ chức Hội Chữ thập đỏ cơ sở (BOCA) tại Nghệ An.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo, cán bộ 4 huyện trọng điểm Tương Dương, Quế Phong, Nam Đàn, Nghi Lộc và đại diện cán bộ lãnh đạo xã và Chữ thập đỏ xã Nghi Thiết (Nghi Lộc), Nam Cường (Nam Đàn), đại diện tình nguyện viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua Hội nghị cán bộ Hội được tập trung đánh giá đúng năng lực tổ chức của Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, huyện và cơ sở và tìm hiểu cách thức Hội đang hoạt động; Xác định các ưu tiên trong chiến lược phát triển; Tự đánh giá năng lực hiện tại và lĩnh vực cần cải thiện bằng công cụ Bo CA; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 - 2020 và kế hoạch toàn nhiệm kỳ, nhằm tăng cường và duy trì bền vững năng lực hoạt động, khả năng chống chịu của cộng đồng, hướng đến mạng lưới hội viên và tình nguyện viên hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

Kim Oanh