HOTLINE: 024 38224030

T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Thành lập đoàn cứu trợ khẩn cấp và đánh giá thiệt hại, nhu cầu tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập đoàn cứu trợ khẩn cấp và đánh giá thiệt hại, nhu cầu.

Bước đầu, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 200.000.000 đồng tiền mặt. Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk: 50.000.000 đồng; tỉnh Đắk Nông: 50.000.000 đồng (hỗ trợ 05 người chết, 3.000.000 đồng/người và hỗ trợ tiền mặt để mua lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu); tỉnh Lâm Đồng: 50.000.000 đồng; tỉnh Kiên Giang: 50.000.000 đồng (hỗ trợ Phú Quốc). Đối với các tỉnh Kiên Giang, Đắk Lắk, Lâm Đồng hỗ trợ tiền mặt để mua lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Hội Chữ thập đỏ Đắk Nông đã hỗ trợ kịp thời người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Đồng thời, Trung ương Hội hỗ trợ 300 thùng hàng gia đình trị giá 190.695.351 đồng. Thùng hàng được chuyển từ Trung tâm Phòng ngừa ứng phó thảm họa và Kho hàng miền Trung. Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk:100 thùng hàng hàng gia đình; tỉnh Đắk Nông: 100 thùng hàng gia đình; tỉnh Lầm Đồng: 100 thùng hàng gia đình.

Hỗ trợ thùng bột lọc nước P&G trị giá 136.597.950 đồng. Thùng bột lọc nước chuyển từ kho Hà Nội đến các tỉnh (tỉnh Lâm Đồng: 500 thùng bột lọc nước và 1.000 tờ rơi hướng dẫn sử dụng; tỉnh Kiên Giang: 200 thùng bột lọc nước và 500 tờ rơi hướng dẫn sử dụng).

Tổng giá trị hỗ trợ tiền và hàng bước đầu của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ khoảng hơn 500 triệu đồng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển 300 thùng hàng gia đình đến Hội Chữ thập đỏ 3 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đắk Nông, mỗi tỉnh 100 thùng hàng, từ nguồn cứu trợ của Trung ương Hội.

Mưa lũ tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đã làm 10 người chết (Gia Lai: 01 người; Đắk Lắk: 01 người; Đắk Nông: 05 người; Kom Tum: 02 người; Lâm Đồng: 01 người); mất tích 01 người (Đồng Nai); bị thương 04 người (Lâm Đồng).

Về nhà ở, 3.717 nhà bị ngập nước (Đắk Lắk: 913 nhà; Đắk Nông: 60 nhà; Bình Phước: 04 nhà; Đồng Nai: 32 nhà; Bình Thuận: 252 nhà; Gia Lai: 26 nhà; Lâm Đồng: 2.430 nhà); 789 nhà phải di dời (Đồng Nai: 250 nhà; Lâm Đồng: 548 nhà).

Mưa lũ làm 18.382ha lúa, hoa màu bị ngập úng

Hồng Hạnh