HOTLINE: 024 38224030

Tập huấn Quản lý dữ liệu chương trình cứu trợ tiền mặt

Sáng nay 05/3/2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khai mạc khóa tập huấn Quản lý dữ liệu chương trình cứu trợ tiền mặt, đây là một trong chuỗi hoạt động nâng cao năng lực cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, có 35 học viên tham gia lớp tập huấn, các học viên đến từ các ban, đơn vị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các Hội quốc gia và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành. Tiến sĩ Trần Quốc Hùng Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự và chỉ đạo.

Nhằm xây dựng năng lực cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông qua hiểu và thực hành các công cụ thu thập và quản lý dữ liệu bằng điện thoại di động, mà sau này sẽ được sử dụng ngày càng phổ biến trong các hoạt đọng ứng phó thảm họa. Khóa tập huấn này cũng nhằm kết nối giữa hệ thống thu thập dữ liệu qua điện thoại di động với hệ thống lập kế hoạch, giám sát, lượng giá và báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Mục tiêu khóa tập huấn gồm Giới thiệu cho người sử dụng về chuẩn bị để thu thập thông tin ban đầu, chất lượng, khả năng sử dụng, phân tích và tính hiệu lực của thông tin;Tập huấn cho người sử dụng để họ có thể tự tin và sử dụng thành thạo các công cụ thu thập thông tin qua điện thoại di động và quản lý các thiết bị tại thực địa; Xây dựng kỹ năng và qui trình cần thiết để mã hóa, kiểm tra, sử dụng và quản lý các mâu thu thập thông tin qua điện thoại di động; Xây dựng các kỹ năng mã hóa các mẫu thu thập thông tin, mẫu khảo sát đa ngôn ngữ, mã hóa Unicode cho các ngôn ngữ dựa trên tập lệnh; Hướng dẫn để thu thập thông tin sử dụng điện thoại di động phù hợp với khung lập kế hoạch, giám sát, lượng giá và báo cáo hiện tại.

Các học viên lớp Tập huấn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trung ương Hội và các chuyên gia

Kết quả đầu ra của khóa tập huấn gồm: Các học viên được tập huấn về sử dụng các công cụ thu thập thông tin bằng điện thoại di động, quản lý thiết bị di động tại thực địa, các kỹ năng và qui trình cần thiết để mã hóa, kiểm tra, sử dụng và quản lý các biểu mẫu thu thập thông tin; Các công cụ thu thập thông tin bằng điện thoại di động tương thích với khung giám sát và đánh giá của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chỉ đạo: Đây là nội dung cần thiết trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay và cần kết nối các phần mền để liên kết các hoạt động của Hội để mọi hỗ trợ nhanh, nhạy, kịp thời”.

Thanh Mỹ