HOTLINE: 024 38224030

Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế bàn phương án xây dựng Kho hàng miền Trung

Ngày 14/3, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An và lãnh đạo các ban: Hợp tác quốc tế, Công tác xã hội, Lãnh đạo Trung tâm Phòng ngừa, Ứng phó thảm họa và Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung họp bàn, thống nhất với Chuyên gia Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế về xây dựng chiến lược Kho hàng miền Trung.

Quang cảnh buổi làm việc

Kho hàng miền Trung hiện xây dựng 2 tầng với diện tích 6.000m2 (650m2 mặt sàn/2.500m2 đất được quy hoạch) đã đưa vào sử dụng, bước đầu chứa hàng hóa cứu trợ cho khu vực miền Trung và Nam bộ. Qua báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Phòng ngừa, Ứng phó thảm họa và Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung, các chuyên gia Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho rằng Kho hàng miền Trung còn nhiều diện tích mặt bằng chưa xây dựng. Hệ thống kho hàng đã đầu tư xây dựng, thiết kế chưa hợp lý, lối đi lại, vận chuyển hàng hóa chưa phù hợp với công nghệ hiện nay. Cầu thang lên tầng 2 nhỏ, hẹp khó vận chuyển hàng, chưa đáp ứng được với máy móc công nghiệp khi xuất, nhập hàng hóa. Các chuyên gia Hiệp Hội đưa ra kinh nghiệm xây dựng cũng như sử dụng kho hàng cứu trợ của một số Hội Chữ thập đỏ quốc gia như Malaysia, Philippin (châu Á), Nam Mỹ…và cách vận hành, sử dụng, quản lý hệ thống kho bãi hàng hóa cứu trợ của họ.

Các chuyên gia Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lắng nghe ý kiến của lãnh đạo và cán bộ các ban đơn vị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về những khó khăn bước đầu khi đưa kho hàng vào sử dụng, nguyện vọng việc hợp tác quốc tế về xây dựng kho hàng cứu trợ cho các nước trong khu vực đặt tại Việt Nam. Lãnh đạo Hội, các ban trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chuyên gia Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thống nhất giải pháp hợp tác: Tổ chức khảo sát tại thực địa, đưa ra ý tưởng thiết kế Kho hàng cứu trợ cho các nước khu vực, giá cả hàng hóa lưu bãi…đáp ứng đúng tiêu chuẩn quốc tế. Phía Hiệp Hội kêu gọi vốn xây dựng, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ (ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ). Khi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đủ năng lực tổ chức, vận hành Kho hàng đúng tiêu chuẩn quốc tế Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế sẽ bàn giao để phía Việt Nam tự tổ chức, tự quản lý, vận hành. Với phương châm phục vụ sự nghiệp nhân đạo, giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội, Kho hàng miền Trung (Việt Nam) sẽ trở thành nơi lưu giữ, vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo trong các nước khu vực khi có thiên tai, thảm họa nhất là các nước nằm trong nhóm ảnh hưởng lớn của biến đổi khi hậu toàn cầu.

Trần Phổ Thế