HOTLINE: 024 38224030

Tuyển chuyên gia nhập số liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo điều tra kiến thức, thái độ và thực hành (KAP)

1.Mô tả chung:

 Dự án  “Nước sạch và vệ sinh” do Hội Chữ thập đỏ Ý tài trợ triển khai từ tháng 02/2017 – 7/2018, được thực hiện bởi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn triển khai tại 02 xã: Dương Phong và Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

Mục tiêu chung của Dự án góp phần cải thiện sức khỏe của người dân tại 02 xã Mỹ Thanh và Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Để so sánh với  mục tiêu trên, một trong những hoạt động của dự án cần triển khai là điều tra kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) về nước sạch và vệ sinh sau can thiệp.

Mục tiêu cụ thể của đợt khảo sát

Tìm hiểu kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng và bảo quản nước sạch của người dân và học sinh tiểu học tại 02 xã Dương Phong và Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Tìm hiểu kiến thức, thái độ và thực hành về vệ sinh cá nhân, môi trường của người dân và học sinh tiểu học tại 02 xã Dương Phong và Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2.Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên gia tư vấn 

Chuyên gia tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ với nhóm thực hiện dự án trong quá trình thực hiện. Các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể bao gồm:

Nhập và phân tích dữ liệu khảo sát 2 xã Mỹ Thanh, Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Viết dự thảo báo cáo, chia sẻ cho các bên liên quan để có được thông tin phản hồi.

 Hoàn thiện báo cáo.

3.Yêu cầu nội dung, tiến độ và sản phẩm đầu ra

 Chuyên gia tư vấn có trách nhiệm tham gia, triển khai các hoạt động để hoàn thành sản phẩm, bàn giao cho Ban quản lý dự án theo từng giai đoạn là: 

Thời gian thực hiện công việc: 07 ngày làm việc, dự kiến ngày 12 -20/7/2018

Giai đoạn 1: Xây dựng bản báo cáo ban đầu dựa trên những thông tin số liệu phân tích từ cuộc điều tra. Xong trước ngày 18/7/2018.

Giai đoạn 2: Một báo cáo cuối cùng không quá 20 trang với những phát hiện quan trọng, phân tích và khuyến nghị. Xong trước ngày 20/7/2018.

Lưu ý: Nghiệm thu các sản phẩm theo đúng tiến độ và yêu cầu. 

4.Yêu cầu chuyên gia

 Chuyên gia tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả đánh giá sau can thiệp – khảo sát KAP có những yêu cầu cụ thể sau:

Trình độ thạc sỹ y tế công cộng trở lên.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng/y tế dự phòng và truyền thông thay đổi hành vi và nước sạch, vệ sinh môi trường.

Ưu tiên những người có kinh nghiệm thực hiện các điều tra KAP về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh.

Ưu tiên ứng viên đã và đang cộng tác với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

5.Kinh phí 

 Kinh phí dự kiến: 11.200.000 đồng (Chuyên gia đề xuất mức hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ nghiên cứu và mời đàm phán cụ thể)

  1. Hồ sơ bao gồm:

 Bản Sơ yếu lý lịch (CV) có nêu rõ kinh nghiệm và quá trình công tác.

 Bản phô tô bằng cấp chuyên môn/chuyên ngành.

Bảng đề xuất kinh phí tư vấn.

 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện

  1. Mọi chi tiết xin liên hệ:Đ/c Lê Thị Tuyết. Ban Chăm sóc sức khỏe - Trung ương Hội, số 82 Nguyễn Du, Hà Nội - ĐT: 0984 328 786

Kèm theo bản tham chiếu tuyển dụng