HOTLINE: 024 38224030

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Tuyển dụng nhân sự làm việc

Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là cơ quan chuyên trách của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở cấp Trung ương; có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện...

TẠP CHÍ NHÂN ĐẠO - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

- Căn cứ theo tờ trình Số 10/TCND ngày 17/06/2019 Về việc tuyển Nhân sự Kế toán của Tạp chí Nhân đạo đã được Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phê duyệt; Căn...

Tuyển dụng nhân sự truyền thông báo chí.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tuyển dụng 01 nhân sự truyền thông báo chí.

Tuyển chuyên gia xây dựng bộ công cụ phân tích số liệu khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành về sơ cấp cứu

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tuyển chuyên gia xây dựng bộ công cụ, thu thập, nhập, phân tích số liệu và viết báo cáo khảo sát kiến thức, thái độ và th...

Tuyển nhân sự Truyền thông báo chí và Cổng thông tin điện tử

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân sự Truyền thông báo chí và Cổng thông tin điện tử như sau:

Tuyển chuyên gia nhập số liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo điều tra kiến thức, thái độ và thực hành (KAP)

Dự án “Nước sạch và vệ sinh” do Hội Chữ thập đỏ Ý tài trợ triển khai từ tháng 02/2017 – 7/2018, được thực hiện bởi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập...