HOTLINE: 024 38224030

Quảng Bình: Ký kết chương trình phối hợp và đặt Thùng quỹ Nhân đạo.

Chiều ngày 23/5, tại Hội trường Bưu điện tỉnh Quảng Bình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hành động giữa hai đơn vị.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Thực hiện Chương trình phối hợp hành động, hai đơn vị tập trung vào các nội dung phối hợp, cụ thể như: Hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu trên cơ sở nhu cầu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bưu điện tỉnh hỗ trợ triển khai thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo điện tử và các dữ liệu hoạt động khác trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”; Tổ chức quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu định kỳ theo đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình; Hợp tác về truyền thông làm lan tỏa và sâu sắc hơn các giá trị nhân đạo, truyền thống nhân ái của dân tộc trong hệ thống và cộng đồng; Hợp tác trong tổ chức, triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo, vận động các nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng dễ  của bị tổn thương trong xã hội; Hợp tác trong vận chuyển tiền, hàng nhân đạo trong các chương trình cứu trợ thiện tai, thảm họa khẩn cấp. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ phân phối truyền thông và sản phẩm, dịch vụ khác của Bưu chính cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Lãnh đạo hai đơn vị ủng hộ Thùng quỹ Nhân đạo

Sau Lễ ký kết Chương trình phối hợp hành động, được sự cho phép của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Hới và Bưu điện thành phố Đồng Hới tổ chức Lễ khai trương đạt Thùng quỹ Nhân đạo. Từ nguồn kinh phí thu được từ Thùng quỹ, định kỳ hằng năm hai đơn vị sẽ tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ theo hình thức Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Phương Dung