HOTLINE: 024 38224030

Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

Cuốn sách này được tài trợ bởi Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha thông qua Dự án “Tăng cường năng lực phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”

Thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân và môi trường có sự tham gia của trẻ em (CHAST)

Dự án Xây dựng cộng đồng an toàn trước biến đổi khí hậu và rủi ro thảm họa ở Việt Nam

Thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân và môi trường có sự tham gia của cộng đồng (PHAST)

Dự án: nước sạch và vệ sinh do Chữ thập đỏ Ý tài trợ (2017 - 2018)

Tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ

Tài liệu hướng dẫn thực hiện dành cho cộng tác viên cộng đồng

Hướng dẫn xử lý nước sinh hoạt tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

Tài liệu dành cho giảng viên và cộng tác viên y tế Chương trình từ thiện "Nước sạch cho cộng đồng"

Thông tư số 30 /2014/TT/BYT

Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Thông tư số 17/2014/TT/BYT

Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.