HOTLINE: 024 38224030

Hội CTĐ Gia Lai: Học tập và làm theo tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh

       Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hiểu rất rõ về các phong trào Nhân đạo và Cứu trợ quốc tế, có lẽ vì vậy Bác đã sớm ủng hộ việc thành lập Hội CTĐ Việt Nam và vui lòng nhận làm Chủ tịch danh của Hội từ ngày thành lập (1946) đến khi Bác mất (1969). Bác đã dạy: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.

         Học tập và làm theo tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Hội CTĐ tỉnh đã quan tâm xây dựng tiêu chí phẩm chất đạo đức của cán bộ Hội CTĐ Việt Nam: Thấm nhuần sâu sắc quan điểm, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Thực hiện tốt lời dạy của Người: “Phải xuất phát từ tình yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt nỗi đau cho họ” làm phương châm, làm lẽ sống của người làm công tác CTĐ; Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng công tác Hội, tận tụy với công việc được giao. Trung thực, thật thà, đoàn kết, thân ái, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau; Có phương pháp vận động quần chúng tốt, khéo léo, linh hoạt trong tiếp xúc, ứng xử với các nhà doanh nghiệp, người hảo tâm, cảm thông, chia sẻ với người bị tổn thương, không cửa quyền, ban ơn, thể hiện tình cảm và nhân cách của người làm công tác CTĐ; Có lối sống làng mạnh, giản dị, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, qui chế cơ quan, nói đi đôi với làm, không tham ô, lãng phí. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Tư chất của người làm công tác CTĐ là: Trí lớn, tài cao, đức sáng, lòng trong, tâm thiện. Tình thương, trách nhiệm, đoàn kết, hợp đồng, lập công tập thể.
         Bên cạnh việc xây dựng tiêu chí để học tập, làm theo gương Bác, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh Gia Lai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác nhân đạo nói chung và về hoạt động CTĐ nói riêng. Tập trung vào việc tuyên truyền các giá trị nhân đạo, truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam; phổ biến, quán triệt tinh thần cơ bản Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Luật Hoạt động CTĐ, các nghị định của Chính phủ và văn bản phối hợp, chỉ đạo của cơ quan chức năng; đặc biệt là Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới”. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp để đa dạng các hoạt động nhân đạo. Chú trọng tuyên truyền và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2020 với phương châm “Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống”; triển khai Nghị quyết Đại hội X Hội CTĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.


       Thông qua việc xây dựng tiêu chí để phấn đấu làm theo và tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác nhân đạo, về truyền thống nhân ái của dân tộc, Hội Chữ thâph đỏ các cấp đã tổ chức, động viên mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyên viên và thanh thiếu niên CTĐ toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính thiện nguyện trong hoạt động nhân đạo, tất cả họ đều hăng hái góp sức mình vào các phong trào có ý nghĩa sâu sắc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa”; “Áo lụa tặng bà”, “Xuân biên giới”, “Phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng“, “Gây quỹ vì người nghèo” và các phong trào, các cuộc vận động lớn do Hội CTĐ Việt Nam phát động như: Phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam’’; phong trào “Hiến máu tình nguyện”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Dự án “Ngân hàng bò”, “Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ, lụt”…Giá trị hoạt động nhân đạo qua 40 năm (1978 – 2018) của Hội CTĐ tỉnh đạt trên 211 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 1,1 triệu người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và những người yếu thế khác trong xã hội. Vận động xây dựng được gần 1.000 công trình nhân đạo trị giá trên 25 tỷ đồng. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” từ 2009 đến nay đã tặng gần 200 ngàn xuất quà Tết trị giá trên 80 tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai từ năm 2008, đến nay đã có hàng ngàn địa chỉ được giúp đỡ thường xuyên. Phong trào hiến máu tình nguyện từ 2006 đến nay đã vận động và tiêp nhận được trên 123 ngàn đơn vị máu, trị giá hàng chục tỷ đồng, đã giúp cho hàng ngàn bệnh nhân nặng thoát khỏi bàn tay tử thần với thông điệp “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”. Giá trị hoạt động nhân đạo đã góp phần không nhỏ trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng bộ tỉnh. Điều đáng quý nữa là Hội CTĐ các cấp đã vận động và gửi nhiều chuyến hàng, tiền để giúp đỡ nhân dân các nước bị động đất, sóng thần hung dữ tàn phá khốc liệt ở châu Á như ở Thái Lan, Nhật Bản, hay bão lớn Katrina ở Mỹ...góp phần không nhỏ vào thắng lợi trong công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước ta.
       Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ toàn tỉnh rất đỗi tự hào về những thành tựu đã đạt được, những thành tựu to lớn đó là quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ toàn tỉnh, cùng với sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức từ thiện trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế. Để ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của Hội CTĐ tỉnh Gia Lai 40 năm qua, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt Hội đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2001 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015.
     Ngày nay, thế giới đang có nhiều biến động, môi trường xã hội nước ta có nhiều thay đổi. Đối với tỉnh Gia Lai, biến đổi khí hậu đã gây hậu quả nặng nề và rõ rệt qua hạn hán và xâm ngập mặn ở Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 gây thiệt hại nghiêm trọng. Gia Lai là một trong 32 tỉnh nằm trong diện vùng bị thiên tai tàn phá; tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo đói của tỉnh Gia Lai còn cao, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đói trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%; hậu quả của chiến tranh để lại còn nặng nề với hơn 12.000 người phơi nhiễm chất độc da cam (Dioxin); tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp…
Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của công tác nhân đạo trong giai đoạn mới với phương châm: “Cứu trợ khẩn cấp kịp thời - Hỗ trợ để phát triển bền vững”, phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CTĐ các cấp tỉnh Gia Lai luôn phấn đấu, rèn luyện đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên CTĐ học tập và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp nhân đạo với khẩu hiệu:“ CTĐ vì mọi người, ở mọi nơi”, thực sự là địa chỉ tin cây, xứng đáng với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người kém may mắn trong cuộc sống, góp phần xứng đáng vào thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh và phồn vinh.
                                                                                                                                                                                             Xuân Quỳnh