HOTLINE: 024 38224030

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của người dùng hệ thống https://nhandao.itrithuc.vn

Thực hiện Đề án Xây dựng hệ thống nhân đạo điện tử (iNHANDAO) trong khuôn khổ Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” của Chính phủ, kể từ tháng 3/2019, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với  FPT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai xây dựng Hệ thống iNHANDAO dựa trên nền tảng công nghệ, kết nối kho dữ liệu trên nền tảng ITRITHUC (tại địa chỉ: nhandao.itrithuc.vn).

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của người dùng hệ thống https://nhandao.itrithuc.vn

xin xem chi tiết tại đây: