HOTLINE: 024 38224030

Tài liệu Giới thiệu về hệ thống nhân đạo điện tử (iNHANDAO)

Thực hiện Đề án Xây dựng hệ thống nhân đạo điện tử (iNHANDAO) trong khuôn khổ Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” của Chính phủ, kể từ tháng 3/2019, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với FPT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai xây dựng Hệ thống iNHANDAO dựa trên nền tảng công nghệ, kết nối kho dữ liệu trên nền tảng ITRITHUC (tại địa chỉ: nhandao.itrithuc.vn).

Trong giai đoạn 1, Hệ thống triển khai cập nhật dữ liệu địa chỉ nhân đạo hỗ trợ kết nối người cần trợ giúp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để có thông tin đầy đủ và chính xác về các trường hợp cần trợ giúp, đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu, thuận tiện, đảm bảo minh bạch, rõ ràng, tối ưu hóa kết nối giữa người cần trợ giúp và người tham gia trợ giúp bằng công nghệ, tạo sự thay đổi lớn về cách làm, mức độ ảnh hưởng tới xã hội. Đến nay, Hệ thống đã cập nhật khoảng 17.000/60.000 địa chỉ nhân đạo từ khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tài liệu Giới thiệu về hệ thống nhân đạo điện tử (iNHANDAO) xin xem chi tiết tại đây: