HOTLINE: 024 38224030

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008 – 2018 , HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP ĐÀ NẴNG

Tải file tại đây.