HOTLINE: 024 38224030

News

“Tet for the poor and Agent Orange victims - Love spread throughout the whole Society

On April 27, the Vietnam Red Cross organized the Review meeting of the campaign "Tet for the poor and Agent Orange victims " for the period 2009-2018. After...

The program "Together for Humanity"

The Month of Humanitarian Actions launched by the Vietnam Red Cross Society (VNRC) will take place from May 1 to May 31 under the theme: "Humanity - from aw...

The cooperation among Three National Societies: Vietnam – Lao – Cambodia to be strengthened

Within the framework of the bilateral cooperation agreement between Vietnam Red Cross and Lao Red Cross; and tripartite agreement between the three National...

Joint statement

Nobody seems to know how many muscles it takes to smile. Some sources say 17; others argue that it’s around 12. But within the International Red Cross and Re...

cần sự giúp đỡ từ nhà hảo tâm

cùng hội chữ thập đỏ việt nam

LIÊN HỆ: 024.38224030 - Email: vnrchq@netnam.org.vn

Hội chữ thập đỏ Việt Nam qua các con số:

15.069

Cán bộ chuyên trách

423

Tình nguyện viên

4.330.730

Hội viên

3.500.000

Thanh, thiếu niên thập đỏ

16.231

Tổ chức Hội cơ sở

Tổng trị giá Hoạt động toàn Hội

2.800 tỷ dồng/năm

Tổng trị giá hoạt động gấp 8-16 lần so với kinh phí Nhà nước hỗ trợ 3 cấp Hội (tỉnh, huyện, xã)

1.800 tỷ đồng/năm

Tổng giá trị công tác xã hội của toàn Hội

400 tỷ đồng/năm

Tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe của toàn Hội

250 tỷ đồng/năm

Tổng giá trị phòng ngừa, ứng phó thảm họa của toàn Hội

176 tỷ đồng/năm

Tổng giá trị công tác hiến máu của toàn Hội

22 triệu người/năm

Số lượng người hưởng lợi trung bình hàng năm

Press Association

Humanitarian Review

Humanitarian Television

Humanity and Life Newspaper